Gaya APA

Statistik Nonparametri. (). Yogyakarta: BPFE.

Gaya MLA

Statistik Nonparametri. . Yogyakarta: BPFE, . Text.