Gaya APA

Wojowasito, S. ([s.a]). Kamus Umum Lengkap . Bandung: Pengarang.

Gaya MLA

Wojowasito, S.. "Kamus Umum Lengkap". Bandung: Pengarang, [s.a]. Text.